تعمیر ماشین لباسشویی اتومات
Rate this post

تعمیر ماشین لباسشویی اتومات یکی از مسائل مهمی است. که این روزها ذهن بسیاری از کسانی را که با این وسیله سر و کار دارند،درگیر خود کرده است. اما بی شک ماشین لباسشویی یکی از پر کاربردترین وسایل خانگی محسوب می شود و می توان گفت که تقریبا خانه‌ی بدون ماشین لباسشویی وجود ندارد از طرفی به علت کاربرد زیاد این وسیله، امکان خراب شدن آن نیز زیاد است. بیشتر خانه ها برای شستن لباس های خود از ماشین لباسشویی اتومات استفاده می کنند. برخی از مشکلات به وجود آمده برای ماشین لباسشویی اتومات را می توانید خودتان عیب یابی و برطرف کنید، اما اگر نیاز به تعمیرکار ماشین لباسشویی اتومات داشتید، بدون شک استفاده از خدمات تعمیر ماشین لباسشویی اتومات، تعمیرات در کرج بهترین گزینه برای شما خواهد بود. مهمترین نکته‌ای که در ارتباط با این وسیله باید بدانید، این است که به محض دیدن مشکل جدی در کارکرد ماشین لباسشویی بلافاصله موضوع را با یک سرویس کار مطمئن در میان بگذارید.

تذکر قبل از لمس قسمت برقی ماشین لباسشویی، برق را از ماشین لباسشویی جدا کنید! همچنین، در حالی که سینک داخلی در حال چرخش است، سعی نکنید ماشین لباسشویی را تعمیر کنید.
در ادامه با برخی از مشکلات رایج ماشین لباسشویی اتوماتیک و نحوه عیب یابی آنها با شما همراه میشویم.

تعمیر ماشین لباسشویی اتومات در کرج

نحوه عیب‌یابی و تعمیر ماشین لباسشویی اتومات

لباسشویی از جمله وسایلی است که با مشاهده کوچکترین مشکل باید برای تعمیر و یا سرویس آن اقدام نمود. برخی از مهمترین اشکالات این وسیله خانگی که بیشتر از بقیه موارد مشاهده شده و توسط متخصصین ما گزارش شده‌اند عبارتند از:

 

بدنه ماشین لباسشویی برقدار است

اگر بدنه ماشین لباسشویی دارای برق است احتمال دارد که یکی از مصرف کننده ها ، دچار اتصال بدنه شده باشد.

برای حل این مشکل باید در ابتدا ماشین را در همان حال که دارای برق بر روی بدنه است خاموش نموده، سپس ، تمامی مصرف کننده ها اعم از خازن ، موتور ، پمپ ، ترموستات ، هیدرواستات وبه طور کلی تمام اجزاء الکتریکی لباسشویی را از مدار جدا سازید. اگر به هنگام وصل کردن مجدد برق مشکل اتصال بدنه برطرف شد نیمی از راه حل مشکل را یافته اید.

حال هر یک از اجزاء را به مدار بازگردانید و پس از آن دو شاخه را به پریز متصل و ماشین را روشن کنید. به محض مشاهده اتصال بدنه (پس از وصل آخرین قطعه به مدار) ، شما عضو معیوب دستگاه را شناسایی نموده اید.

اتصال بدنه برخی از قطعات را می توان به راحتی برطرف نمود و یا می توان با اتصال سیم ارت به بدنه لباسشویی ، تا مدتی مشکل را به طور موقت حل کرد. اما اگر با اتصال سیم ارت به بدنه دستگاه ، فیوز برق منزل را قطع نمود ، باید عضو معیوب به طور کامل تعمیر یا تعویض شود.

 

ﺑﺎ چرخش وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی، دستگاه روﺷﻦ نمی‌شود.

اﮔﺮ ﭘﺲ از چرخاندن وﻟﻮم زمان سنج ماشین لباسشویی، ﻫﯿﭻ عکس‌العمل ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﺪه نشود، و حتی ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧگردد؛ یکی از موارد زیر می تواند دلیل  احتمالی بروز چنین مشکلی باشد:

 • پریز برق ندارد
 • دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه است.

راه حل:  درحالی ‌که دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ولت متر بررسی ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ نمی‌رسد، اﺑﺘﺪا دوشاخه را باز کنید.  اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

 • برق از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺪه است.
بیشتر بخوانید...
تعمیر موتور ماشین لباسشویی

راه حل: دوشاخه را از ﺑرق بکشید و به کمک اهم‌متر، ارﺗﺒﺎط سیم‌ها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ تایمر ماشین لباسشویی بررسی کنید. یکی از مسائل شایع، ﻗﻄﻊ شدن ﯾﮑﯽ از سیم‌ها است که سبب می شود، ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی روﺷﻦ نشود.

 • کلید خراب است

راه حل: اﺳﺘﻔﺎده از نقشه زمان سنج لباسشویی، اتصال ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. با استفاده از اهم‌متر هریک از قطب‌های ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ باید ﺻﻔﺤﻪ ی اتصال زمان سنج را باز کنید و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻋﯿﺐ، مجدداً زمان سنج ماشین لباسشویی را به حالت اوﻟﯿﻪ برگردانید.

 • رابط‌ های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻗﻄﻊ شده اند و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

راه حل:  سیم‌های راﺑﻄﯽ که از زمان سنج به ‌طرف درب لباسشویی (ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ) کشیده شده و دوباره بازگشته اند، را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و درحالی ‌که درب کاملاً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ دو ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ اﻫﻢ متر وصل کنید. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺮﺑﻪ اهم متر ﻣﻨﺤﺮف می‌شود. در غیر اﯾﻦ ﺻﻮرت، باید ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ را از ﻣﺤﻞ خود ﺧﺎرج کرده و به ‌وسیله اهم‌متر آن را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، کافی اﺴﺖ سیم‌های راﺑﻄ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

 • معیوب بودن هیدرواستات

هیدرواستات قطعه ای است که با باز و بسته کردن دریچه شیر ورودی، وظیفه کنترل میزان آب ورودی به لباسشویی برعهده دارد. معیوب بودن هیدرواستات لباسشویی می تواند یکی از دلایل کار نکردن زمان سنج باشد. در این صورت باید با یک تکنسین متخصص مشورت کنید.

در صورتی که علت کار نکردن زمان سنج لباسشویی شما هیچ یک از موارد بالا نبود حتما موتور زمان سنج لباسشویی، پمپ تخلیه آب، سوئیچ کنترل درجه حرارت آب، شیر برقی و ولوم زمان سنج را نیز به دقت بررسی نمایید.

 

تذکر: در اﮐﺜﺮ ماشین‌های لباسشویی، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ مستقیماً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ زمان سنج ماشین لباسشویی ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. در اﯾﻦ حالت ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ بررسی ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ نیست.

 

ماشین لباسشویی روشن است اما آب وارد لباسشویی نمی شود.

گاهی برای تعمیر ماشین لباسشویی اتومات که روشن است اما آب وارد آن نمی شود، باید یکی از موارد زیر را بررسی کنید:

 • ورودی شیر آب بسته است

راه حل: از جاری بودن آب شهر اطمینان حاصل کنید. در صورتی آب درون لوله‌کشی منزل ایراد دارد، نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.

 • فیلتر ورودی شیر الکتریکی تمیز نیست

راه حل: شیر آب تغذیه را ببندید و شیلنگ ورودی از شیر الکتریکی را باز کنید و اگر توری شیر الکتریکی کثیف شده است آن را تمیز کنید.

 • شیر برقی خراب است

راه حل : برای تست شیر برقی ماشین لباسشویی، ابتدا لباسشویی را از برق بکشید و سیم های روی شیر برقی را جدا کنید. سپس همانطور که آب لباسشویی باز است با یک سیم تست معمولی برق ۲۲۰ ولت را مستقیم به اتصال های شیر الکتریکی وصل کنید. اگر آب وارد لباسشویی نشد باید شیر الکتریکی را تعویض کنید.

 • هیدرواستات خراب است

راه حل: با دمیدن در لوله ورودی، پلاتین مربوط به شیر برقی را در هیدرواستات بررسی کنید. در صورتی که عیب آن رفع نشد، هیدرواستات را تعویض کنید.

 • تایمر خراب است

راه حل: اتصال شیر به تایمر را بررسی کنید اگر معیوب است، عیب آن را رفع کنید.

 

ﻫﯿﺘﺮ آب را ﮔﺮم نمی‌کند.

همانند گذشته به ‌منظور اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در عیب‌یابی، سیم‌های راﺑﻂ ﻫﯿﺘﺮ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و با سیم مخصوص برق  ۲۲۰ ولت را مستقیماً برای ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ متصل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.اگر پس از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق پایه‌های اﻟﻤﻨﺖ کمی ﮔﺮم ﺷﺪ،در آن صورت می فهمیم که اﻟﻤﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ است ولی ﺑﻪ آن ﺑﺮق نمی‌رسد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ از ﺧﻮد زمان سنج اﺳﺖ ﮐﻪ در این صورت باید صفحه ی ‌کلید زمان سنج باز شود و ﻋﯿﺐ آن را برطرف کنیم  و ﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ زمان سنج و ﻫﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﻧﻮل ﻫﯿﺘﺮ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎﯾﺪ سریعاً ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد.

بیشتر بخوانید...
مزایای تعمیر ماشین لباسشویی

 

با حرکت ولوم تایمر به طرف بیرون ، لامپ خبر روشن شده اما لباسشویی آبگیری نمی کند.

یکی از دلایلی که نیاز به تعمیر ماشین لباسشویی اتومات پیدا می کنیم زمانی است که لباسشویی روش آبگیری نمی کند. برای حل این مشکل ابتدا باید علت آن را بدانیم. موارد زیر می توانند جزو دلایل این موضوع باشند:

 • میکرو سوئیچ بسته نشده است.

راه حل: از آنجا که فاز از زمان سنج به میکروسوئیچ و پس از آن به هیدرواستات و بعد هم به شیر برقی می رسد ، این احتمال وجود دارد که کلید میکروسوئیچ ، عمل نکرده باشد. البته آن هم ممکن است به واسطه باز بودن درب ، با مشکل مواجه شده باشد.

بنابراین قبل از هر عملی از بسته بودن درب اطمینان حاصل کنید. پس از آن درب فوقانی ماشین را برداشته و سیم هایی را که به طرف میکروسوئیچ رفته اند از زمان سنج جدا کنید و به کمک آومتر مورد آزمایش قرار دهید. از آنجا که میکروسوئیچ دارای کلید است ، در حالت باز بودن درب ، عقربه روی بینهایت و در زمان بسته شدن کامل درب ، عقربه منحرف شده و روی صفر می ایستد. در غیر این صورت ابتدا لاستیک دور درب را باز کنید و پس از جدا ساختن میکروسوئیچ از بدنه ، آن را تعمیر و یا تعویض کنید.

 • سیم های رابط مدار قطع شده اند.

راه حل: پس از باز کردن درب فوقانی ماشین به بررسی سیم های رابط بین زمان سنج ، میکروسوئیچ ، هیدرواستات و شیر برقی بپردازید. سیم قطع و یا جدا شده از مدار را در محل اصلی آن مستقر کنید تا مشکل لباسشویی برطرف شود.

 • هیدرواستات خراب است.

راه حل: هیدرواستات لباسشویی ممکن است از نوع ۳ فیشه و یا ۶ فیشه باشد. اگر در آزمایش این قطعه ، ایراد جدی یافتید ، تعویض آن الزامی است.

 • شیر برقی سوخته است.

راه حل: از آنجا که پس از حرکت ولوم به طرف بیرون ، اولین عمل لباسشویی آبگیری مخزن است ، عدم انجام این مرحله می تواند به واسطه سوختن شیر برقی باشد. بهتر است به وسیله سیم رابط و پس از آنکه مطمئن شدید شیر آب شهر باز است به شیربرقی ولتاژ مستقیم دهید. اگر شیر سالم باشد بلافاصله آب وارد ماشین می شود. در غیر این صورت اگر هیچ عکس العملی از شیر برقی دیده نشد شیر برقی سوخته است و به ناچار باید آن را تعویض کنید.

 

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر سر و صدای زﯾﺎدی ایجاد می کند.

گاه به دلیل صدای بیش از حد لباسشویی نیاز به تعمیر ماشین لباسشویی اتومات پیدا خواهیم کرد. سر و صدای زیاد ماشین لباسشویی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

 • بلبرینگ ‌ها ﺧﺮاب شده‌اند.

راه حل:در این صورت تعویض بلبرینگ ها لازم خواهد بود.

 • سه شاخه نگه‌دارنده درام ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

راه حل: اﮔﺮ سه ‌شاخه نگه‌دارنده درام ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از شاخه‌ها ﺑﺸﮑﻨﺪ، درام ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و به‌ احتمال‌ زیاد ﺑﺎ دﯾﮓ ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺘﺮ درﮔﯿﺮ می‌شود. ﺑﺮاي اظهار نظر ﻗﻄﻌﯽ، ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻠﯿﮏ و درام را باز نموده و سه‌شاخه نگه‌دارنده درام را از ﻧﺰدﯾﮏ بررسی کنید. حتما به‌ محض شنیدن ﺻﺪاي غیر عادی از ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی، دستگاه را بلافاصله خاموش کرده و سریعا با یک تعمیرکار مجرب تماس بگیرید.

 • لاستیک دور درب، از ﺟﺎي ﺧﻮد خارج‌ شده ﯾﺎ غیر استاندارد اﺳﺖ.
بیشتر بخوانید...
انجام چه کارهایی باعث کوتاه شدن عمر لوازم خانگی شما می شود؟

راه حل: فضاي ﺑﯿﻦ ﭼﻠﯿﮏ و درام در ﻧﺎﺣﯿﻪ درب ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ، ﺧﺮوج ﺟﺪاره داﺧﻠﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب از ﺟای ﺧﻮد، ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮي آن ﺑﺎ درام می‌شود. اﮔﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ از ﺟﺎي ﺧﻮد خارج‌ شده است، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش ﺑﺎز ﮔﺮدد و مجددا ﺑﺮ روی حاشیه‌های دروﻧﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب ﺗﺴﻤﻪ، ﯾﺎ ﻓﻨﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ به‌ راحتی آزاد نشود.

 • تسمه خراب شده است

راه حل: در این حالت تسمه خراب یا معیوب را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 • هیتر در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ است.

راه حل: اﮔﺮ ﭘﺲ از رسوب‌زدایی و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﯿﺘﺮ، ﺻﺪای ﻣﺎشین اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اصلی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ است.

 • تسمه و ﯾﺎ پولی‌ها ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺎشین درگیر شده‌اند.
 • بلبرینگ ‌های ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ خراب‌شده اند.

راه حل: بلبرینگ ‌ها را آزﻣﺎﯾﺶ کنید. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ، ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ها را تهیه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ نمایید.

 

پودر در ماشین لباسشویی حل نمی شود

از مواردی که نیاز به تعمیر ماشین لباسشویی اتومات پیدا می کنیم این است که تمام ﭘﻮدر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدري، ﺑﻪ ﭼﻠﯿﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ نمی‌شود و در نتیجه بخشی از پودر ماشین لباسشویی حل نشده باقی می ماند. علت حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی می تواند هر یک از موارد زیر باشد:

 • فیلتر شیر الکتریکی کثیف است

راه حل: فیلتر کثیف می تواند یکی از دلایل حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی باشد. ﮐﺜﯿﻒ بودن ﻓﯿﻠﺘﺮ، گاه می تواند نشان دهنده ی کم بودن ﻓﺸﺎر آب ورودي ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدري باشد. بنابراین همه ی  پودر ریخته شده در جاپودری حل و منتقل نمی شود. در این شرایط ﻓﯿﻠﺘﺮ را از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘس از ﺗﻤﯿﺰ کردن آن، دوباره در جای خود قرار دهید.

 • جا پودری کثیف است

راه حل:  به‌مرور و بر اثر ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪاوم، ﻣﻘﺪاري از ﭘﻮدر ﻣﺮﻃﻮب در ﺟﺎﭘﻮدري رﺳﻮب ﻧﻤﻮده و ﺧﺸﮏ می‌شود. رفته‌ رفته ﻣﻘﺪار پودرهای ﺳﺨﺖ ﺷﺪه، افزایش‌ یافته و از اﻧﺘﻘﺎل مقدار ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﻮدر ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدري ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي می‌کند. ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ باید هر چند وقت یک بار جا پودری  را از ﻣﺎﺷﯿﻦ خارج کنید و پودرهای ﺳﻔﺖ ﺷﺪه را شسته و بردارید.

 • استفاده از پودر نامناسب و یا بیش از اندازه.

راه حل: یکی از دلایل حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی، نامناسب بودن نوع پودراست. در صورت استفاده از پودرهای شستشو، حتما توجه کنید که از پودرهای مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید. همچنین پودرهای شوینده را باید تنها در محفظه وسطی جاپودری بریزید و در صورتی که پودر بیشتری ریخته اید، حتما از گزینه Pre Wash استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید که برای شستشوی پرده، ملحفه و توری ها از مقدار پودر کمتری استفاده نمایید.

تعمیرات ماشین لباسشویی اتومات

در صورت نیاز به تعمیر ماشین لباسشویی اتومات می توانید با تیم حرفه ای و مجرب تعمیرات کرج تماس گرفته و از آنها راهنمایی بگیرید. تعمیر کاران شرکت تعمیرات کرج می توانند در زمینه تعمیرات یخچال در منزل کرج به شما خدمات رسانی کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *